2020

Pictura / Dordrecht

Structures from Mars a TAOP exhibition

11 april t/m 17 mei  2020

The Act of Painting, Structures on Mars
samengesteld door Raymond Cuijpers


The Act of Painting (TAOP) is een dynamische en internationale groep kunstenaars die sinds 2013 tentoonstellingen over de hele wereld organiseert. TAOP zoekt steeds naar verbinding met de stad of plek die wordt aangedaan. Locale kunstenaars worden uitgenodigd deel te nemen aan de tentoonstelling. Aan denkers, wetenschappers en curatoren wordt gevraagd te reflecteren op het getoonde werk. TAOP verandert dus voortdurend van samenstelling, waarbij de verbindende factor het intuïtieve maakproces is. Dat maakproces zal nauw samenhangen met een persoonlijk bewustzijn, de ziel van de kunstenaar.


Een ander belangrijk speerpunt van TAOP is de zoektocht naar de betekenis van abstractie. In iedere tentoonstelling wordt de relevantie van abstractie in deze tijd onderzocht, daarbij wordt steeds een andere invalshoek uitgewerkt. Per tentoonstelling wordt dus een nieuw concept geformuleerd en de aard van het concept bepaalt welke kunstenaars (en wetenschappers/denkers/curatoren) worden benaderd deel te nemen aan het project.

De tentoonstelling Structures on Mars komt voort uit de filosofie van TAOP en spitst zich toe op een beeldend onderzoek naar de monochromatische wereld van de menselijke of juist onmenselijke intelligentie. Een monochroom doek, een leeg canvas of een werk dat overheerst wordt door een patroon verlangt van zowel maker als beschouwer een zenachtige of een ultiem ingetogen intuïtieve toestand.
In eerdere tentoonstellingen onderzocht TAOP de zuiver expressieve intuïtie en de ontleding van het onderbewuste. In Pictura wil TAOP streven naar een tentoontstelling waarin het maakproces subtiel zichtbaar is en waarin de menselijke intelligentie een analogie vertoont met kunstmatige intelligentie. Het is als kijken naar het oppervlak van Mars met een supertelescoop, speurend naar structuren die op leven wijzen.

Naast een kern van TAOP-kunstenaars worden gastkunstenaars toegevoegd die werk maken dat het idee van de repetetieve mono-handeling verdiept. Als kunstenaar uit de regio Dordrecht is Johan van Oord uitgenodigd deel te nemen aan de tentoonstelling. Johan heeft bovendien al een band met enkele TAOP-kunstenaars aan wie hij les gaf op de Minerva Academie Groningen en de Academie in Den Haag. Tijdens de tentoonstelling zou met Johan van Oord een artist talk/discussie kunnen plaatsvinden over de ideeën van TAOP en de hedendaagse (abstracte) schilderkunst.

Voor jeugdige bezoekers heeft TAOP een workshop ontwikkeld waarin al kijkend en zoekend de
principes van abstractie blootgelegd worden.